Vacature Intensief Case Manager (ICM)

Waar ga ik werken?

Filomena is er voor slachtoffers van de meest heftige en ernstige vormen van geweld in de regio Rotterdam Rijnmond. Denk aan letsel, verkrachting, maar ook intieme terreur waarbij zware machtsuitoefening door de pleger aan de orde is. Kortom: de casuïstiek waarbij hoog-specialistische inzet (zoals van forensische artsen, traumaspecialisten en/of politie) nodig is en die te complex is om op lokaal niveau te organiseren. Als er sprake is van minder ernstig of complex geweld, is het lokale veld de juiste plek. Bij Filomena wordt op één locatie gewerkt aan veiligheid, medisch/forensisch onderzoek, medische behandeling, intensieve begeleiding en traumabehandeling. Verder biedt Filomena een unieke inloopfunctie: tweemaal per week kunnen slachtoffers -desgewenst anoniem-binnenlopen voor een luisterend oor, hulp en informatie.

ICM
In Filomena werken toegewijde en deskundige Intensief CaseManagers (ICM), ondersteund door een interdisciplinair team van experts. Hierdoor kan Filomena de cliënt en diens gezinssysteem een integraal aanbod van onderzoek, ondersteuning en hulpverlening bieden. Er zijn specialistische faciliteiten en experts aanwezig voor onderzoek bij letsel, trauma en zeden en intieme terreur. Tevens wordt er nauw samengewerkt met externe specialisten en ketenpartners. De werkzaamheden worden veelal uitgevoerd op locatie, namelijk vanuit het pand van de GGD (Schiedamsedijk 95 te Rotterdam), of op een andere locatie als de situatie erom vraagt. Deels behoort thuiswerken tot de mogelijkheden.

Wat ga je doen?

Filomena kent drie routes waarbinnen een cliënt en diens gezinssysteem een integraal aanbod van onderzoek, ondersteuning en hulpverlening geboden wordt (zie kader). Je voert taken uit ivm het Intensief CaseManagement, SOF7 en inloopspreekuur. Als je wordt ingezet op de SOF7 doe je de intake en begeleidt je het gezin daarna in het contact met de andere expertises. Na afronding van de SOF7 wordt middels Intersectoraal Expertise Overleg (ISO) een veiligheidsinschatting gemaakt en worden passende vervolgstappen bepaald. Ook wordt besloten of de ICM aanpak een passende interventie is voor het gezin. In enkele gevallen zal jij zelf deze interventie gaan bieden. Je houdt je eigen administratie bij en registreert je gemaakte uren in het registratiesysteem.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?

 • Afgeronde relevante HBO opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek) met grote affiniteit acute dienstverlening.
 • SKJ geregistreerd of in staat deze registratie zsm te halen.
 • Kennis van relevante hulpverleningstheorieën en methodieken, systeemtheoretische benadering.
 • Ervaring met systeemgericht werken.
 • Kennis van de landelijke protocollen en richtlijnen die voor de uitvoering van de maatregelen zijn vastgesteld.
 • Ruimte aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij er sprake is van (een vermoeden van) letsel, seksueel misbruik, psychosociaal trauma en/of intieme terreur.
 • Kennis en inzicht in de sociale kaart van Rotterdam Rijnmond.
 • Gecertificeerd in én ervaring met de Multifocus methodiek is een pré.

Vaardigheden:

 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Communicatie: in staat zijn om informatie en advies op een begrijpelijke en sensitieve manier over te brengen zodat het cliëntsysteem en andere betrokken organisaties, experts of disciplines de informatie krijgen om het advies te begrijpen.
 • Doorpakken en direct tot actie kunnen overgaan
 • Inlevingsvermogen.
 • Een flexibele houding en voldoende aanpassingsvermogen om mee te groeien met een organisatie en functie die nog in ontwikkeling is.
 • Zowel een teamplayer als zelfstandig besluiten durven nemen en de grijze vlakken van de hulpverleningsketen op zoeken.
 • Kunnen omgaan met geautomatiseerde systemen.

Kerncompetenties:

 • Resultaatgericht
 • Pro-actief
 • Horizontaal communiceren
 • Vasthouder en doorzetter
 • Pioniersmentaliteit

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende functie voor minimaal 24 uur en maximaal 36 uur per week, waarbij je zo spoedig mogelijk kunt starten. Deze vacature blijft openstaan tot hij vervuld is.
 • Je wordt gedetacheerd vanuit jouw organisatie. Het is daarom belangrijk dat je hier zelf al over hebt afgestemd met de organisatie waar vanuit jij werkt. Je leidinggevende kan uiteraard contact met ons opnemen voor meer informatie. De conceptovereenkomst is opvraagbaar via de contactgegevens hieronder.
 • Wij bieden jou een opleidingstraject waardoor je je werkzaamheden zo goed mogelijk kunt uitvoeren.

Solliciteren?

Meer informatie?
Kijk op onze website: www.ikzoekfilomena.nl of bekijk ons introductiefilmpje.

Of neem contact met ons op: 06-82598269 (Trieneke van Duppen HR-adviseur) of info@filomena.nl

Visie op het werk binnen Filomena
De complexiteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een stevige, interdisciplinaire aanpak. De ICM volgt de visie van gefaseerde ketenzorg van S. van Arum en L. Vogtlander[1]. Het integrale plan focust allereerst op het realiseren van directe veiligheid en kan pas daarna gericht worden op het aanpakken van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de onveiligheid (risico gestuurde zorg). Dit legt de basis voor het werken aan herstel van alle gezinsleden en leidt naar duurzame veiligheid. Door volgens deze principes multidisciplinair, intersectoraal en systeemgericht te werken, ontstaat een nieuwe denk- en handelswijze om structurele onveiligheid gezamenlijk te adresseren en het natuurlijke proces van herstel van de client te ondersteunen. Je werkt hierin nauw samen met de andere experts.
Huidige interventies binnen Filomena Laagdrempelige Inloopfunctie Filomena biedt een unieke laagdrempelige inloopfunctie. Men kan binnenlopen zonder aanmelding vooraf en anoniem. De eerste opvang en kennismaking wordt op warme en zorgvuldige manier door één van de (ervaringsdeskundige) gastvrouwen gedaan. Indien door het slachtoffer gewenst kan zij ook met een professionele hulpverlener, arts of politie praten. Het slachtoffer heeft zelf altijd de regie. De behoefte en het tempo van het slachtoffer staat centraal. Inloopspreekuur zonder afspraak op dinsdag en donderdag 9-12.30 uur. GGD, Schiedamsedijk 95, Rotterdam (halte Leuvehaven) Snelle onderzoeksfase binnen 7 dagen afgerond (SOF7) Bij letsel, trauma en seksueel geweld wordt er snel gehandeld op één locatie. De benodigde specialisten, zoals forensisch- en vertrouwensartsen, traumaspecialist en politie werken concreet met elkaar samen. Sporen worden veiliggesteld en indien nodig wordt er snel in de veiligheid voorzien. Voor slachtoffers is het prettig dat zij niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen en bij bedreiging niet over straat hoeven naar de verschillende instanties. Intensief casemanagementNaast onderzoek is er begeleiding mogelijk door de gespecialiseerde casemanagers; als het nodig is zelfs een jaar of langer. Er worden veiligheidsafspraken gemaakt in afstemming met politie en justitie, er wordt maatwerk geboden en samengewerkt met geëigende organisaties. Per casus wordt bekeken wat er nodig is om het geweld structureel te doorbreken. Alle gezinsleden worden betrokken en geholpen, maar het belang van het slachtoffer staat centraal.