Wij zijn er voor jou

Filomena, het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling, helpt om het geweld te stoppen. Bij Filomena werken professionals samen met jou aan goede en passende hulp.

Als je nu hulp nodig hebt omdat je in gevaar bent, bel dan 112.