Onze aanpak

Het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling, Filomena, opent haar deuren voor diegenen die te maken hebben met de meest heftige en ernstige vormen van geweld. Denk aan letsel, verkrachting en ook intieme terreur waarbij controle en macht (al dan niet met wapens) aan de orde is. Op één locatie wordt er gewerkt aan veiligheid, lichamelijk (forensisch) onderzoek, medische behandeling, intensieve begeleiding en traumabehandeling. Filomena is gevestigd in Via225.

Verder biedt Filomena een unieke inloopfunctie: tweemaal per week kunnen slachtoffers vrijblijvend binnenlopen voor hulp, informatie en contact met ervaringsdeskundigen en professionals.

Filomena is er voor alle slachtoffers uit de regio Rotterdam Rijnmond wanneer er sprake is van zeer ernstig, complex geweld, met letsel, zeden in combinatie met huiselijk geweld, psychosociaal trauma of intieme terreur. Kortom: de casuïstiek waarbij hoog-specialistische inzet (zoals van forensische artsen, traumaspecialisten en/of politie) nodig is en die te complex is om op lokaal niveau te organiseren. Indien er sprake is van minder ernstig of complex geweld, is het lokale veld de juiste plek.

Doorverwijzen

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hanteert u de meldcode en kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
Wilt u collegiaal overleg voeren? Neem dan op werkdagen contact op via 010-6681996 of via het contactformulier.

Op de hoogte blijven? Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief.